Lista wartości

by

Pierwszym krokiem do świadomego życia jest odkrycie swojego systemu wartości. On jest w nas, ale kto potrafi powiedzieć, zapytany na ulicy, jaki jest jego system? Polecamy tą listę. Poświęćcie na jej przejrzenie odpowiedni czas. Pozwólcie działać tym słowom. Które z nich nas poruszają a które nie? Co jest dla nas naprawdę ważne a co tylko chcielibyśmy, aby było ważne? Steve na swoich stronach pisze o tych wartościach. Spróbowałem przetłumaczyć jego listę na jęz. polski. Chętnie przyjmę uwagi na temat mojego tłumaczenia.
Lista wartości (by Steve Pavlina):

Lp. Wartość Oryginalna
1. Obfitość, dostatek Abundance
2. Akceptacja Acceptance
3. Dostępność Accessibility
4. Osiągnięcie Accomplishment
5. Dokładność Accuracy
6. Osiągnięcie Achievement
7. Uznanie Acknowledgement
8. Aktywność, wzmożoność Activeness
9. Zdolność przystosowania się Adaptability
10. Adoracja Adoration
11. Spryt Adroitness
12. Przygoda Adventure
13. Sympatia Affection
14. Dostatek Affluence
15. Agresywność Aggressiveness
16. Zręczność Agility
17. Czujność Alertness
18. Altruizm Altruism
19. Ambicja Ambition
20. Rozbawienie Amusement
21. Oczekiwanie Anticipation
22. Uznanie Appreciation
23. Dostępność Approachability
24. Członkowstwo, wyrazistość Articulacy
25. Pewność siebie Assertiveness
26. Pewność siebie, tupet Assurance
27. Uwaga Attentiveness
28. Urok Attractiveness
29. Śmiałość Audacity
30. Dostępność Availability
31. Świadomość Awareness
32. Respekt Awe
33. Równowaga Balance
34. Piękno Beauty
35. Bycie najlepszym Being the best
36. Przynależność Belonging
37. Życzliwość Benevolence
38. Rozkosz Bliss
39. Śmiałość Boldness
40. Męstwo Bravery
41. Błyskotliwość Brilliance
42. Zdolność utrzymywania się na powierzchni wody Buoyancy
43. Spokój Calmness
44. Koleżeństwo Camaraderie
45. Szczerość Candor
46. Zdolność Capability
47. Opieka Care
48. Ostrożność Carefulness
49. Sława Celebrity
50. Pewność Certainty
51. Wyzwanie Challenge
52. Dobroczynność Charity
53. Czar Charm
54. Czystość Chastity
55. Pogoda ducha Cheerfulness
56. Klarowność, przejrzystość Clarity
57. Czystość, schludność Cleanliness
58. Jasne poglądy Clear-mindedness
59. Inteligencja Cleverness
60. Bliskość Closeness
61. Wygoda Comfort
62. Zaangażowanie Commitment
63. Współczucie Compassion
64. Ukończenie Completion
65. Opanowanie Composure
66. Koncentracja Concentration
67. Zaufanie Confidence
68. Zgodność Conformity
69. Stosowność Congruency
70. Związek Connection
71. Świadomość Consciousness
72. Konsystencja Consistency
73. Zadowolenie Contentment
74. Ciągłość Continuity
75. Ofiara, zasługa, udział, wkład Contribution
76. Kontrola Control
77. Przekonanie Conviction
78. Towarzyskość Conviviality
79. Chłód Coolness
80. Współpraca Cooperation
81. Serdeczność Cordiality
82. Poprawność Correctness
83. Odwaga Courage
84. Uprzejmość Courtesy
85. Chytrość Craftiness
86. Inwencja twórcza Creativity
87. Wiarogodność Credibility
88. Przebiegły Cunning
89. Ciekawość Curiosity
90. Śmiałość Daring
91. Stanowczość Decisiveness
92. Przyzwoitość Decorum
93. Szacunek Deference
94. Radość Delight
95. Niezawodność Dependability
96. Dogłębność Depth
97. Pragnienie Desire
98. Determinacja Determination
99. Oddanie Devotion
100. Pobożność Devoutness
101. Zręczność Dexterity
102. Godność Dignity
103. Pracowitość Diligence
104. Kierunkowość, kierownictwo Direction
105. Bezpośredniość Directness
106. Dyscyplina Discipline
107. Odkrycie Discovery
108. Dyskrecja Discretion
109. Rozmaitość Diversity
110. Dominacja Dominance
111. Marzycielstwo Dreaming
112. Przedsiębiorczość, kierowanie Drive
113. Obowiązek Duty
114. Dynamizm Dynamism
115. Zapał Eagerness
116. Gospodarka, oszczędność Economy
117. Ekstaza Ecstasy
118. Edukacja Education
119. Skuteczność Effectiveness
120. Wydajność Efficiency
121. Radość Elation
122. Elegancja Elegance
123. Zrozumienie Empathy
124. Zachęta Encouragement
125. Wytrzymałość Endurance
126. Energia, Prężność Energy
127. Przyjemność Enjoyment
128. Rozrywka Entertainment
129. Entuzjazm Enthusiasm
130. Perfekcja Excellence
131. Radosne podniecenie Excitement
132. Podekscytowanie, rozradowanie, rausz Exhilaration
133. Wyczekiwanie Expectancy
134. Praktyczność, oportunizm, stosowność Expediency
135. Doświadczenie Experience
136. Biegłość Expertise
137. Badanie, odkrywanie Exploration
138. Ekspresyjność Expressiveness
139. Ekstrawagancja Extravagance
140. Ekstrawersja Extroversion
141. Wylewność Exuberance
142. Sprawiedliwość Fairness
143. Wiara Faith
144. Sława Fame
145. Fascynacja Fascination
146. Moda Fashion
147. Odwaga Fearlessness
148. Ostrość Ferocity
149. Wierność Fidelity
150. Dzikość Fierceness
151. Finansowa niezależność Financial independence
152. Stanowczość Firmness
153. Sprawność fizyczna Fitness
154. Łatwość przystosowania się Flexibility
155. Opływać, obfitować Flow
156. Płynność Fluency
157. Centrum zainteresowania Focus
158. Hart Fortitude
159. Szczerość Frankness
160. Wolność Freedom
161. Życzliwość Friendliness
162. Oszczędność Frugality
163. Zabawa Fun
164. Waleczność Gallantry
165. Hojność Generosity
166. Dystynkcja Gentility
167. Dawanie Giving
168. Gracja Grace
169. Wdzięczność Gratitude
170. Towarzyskość Gregariousness
171. Wzrost Growth
172. Kierownictwo, poradnictwo, pokierowanie Guidance
173. Szczęście Happiness
174. Harmonia Harmony
175. Zdrowie Health
176. Serce Heart
177. Uczynność Helpfulness
178. Bohaterstwo Heroism
179. Świątobliwość Holiness
180. Uczciwość Honesty
181. Honor Honor
182. Optymizm, wiara w przyszłość, pogoda ducha Hopefulness
183. Gościnność Hospitality
184. Pokora Humility
185. Humor Humor
186. Higiena Hygiene
187. Wyobraźnia Imagination
188. Wpływ Impact
189. Bezstronność Impartiality
190. Niezależność Independence
191. Pilność, pracowitość Industry
192. Pomysłowość Ingenuity
193. Dociekliwość Inquisitiveness
194. Intuicja, wnikliwość Insightfulness
195. Natchnienie Inspiration
196. Integralność Integrity
197. Inteligencja Intelligence
198. Intensywność Intensity
199. Intymność Intimacy
200. Nieustraszoność Intrepidness
201. Introwersja Introversion
202. Intuicja Intuition
203. Intuicja, wyczucie Intuitiveness
204. Inwencja Inventiveness
205. Inwestując Investing
206. Radość Joy
207. Rozsądek, rozwaga, mądrość Judiciousness
208. Sprawiedliwość Justice
209. Zapał Keenness
210. Dobroć Kindness
211. Wiedza Knowledge
212. Przywództwo Leadership
213. Nauka Learning
214. Wyzwolenie, oswobodzenie Liberation
215. Wolność Liberty
216. Żywość Liveliness
217. Logika Logic
218. Miłość Love
219. Lojalność Loyalty
220. Dostojność Majesty
221. Zmieniając wszystko Making a difference
222. Mistrzostwo Mastery
223. Dojrzałość Maturity
224. Potulność Meekness
225. Łagodność Mellowness
226. Drobiazgowość Meticulousness
227. Troskliwość, dbałość, uważność Mindfulness
228. Skromność Modesty
229. Motywacja Motivation
230. Tajemniczość Mysteriousness
231. Schludność Neatness
232. Energia, odwaga, ośmielenie Nerve
233. Posłuszeństwo Obedience
234. Szerokie poglądy Open-mindedness
235. Otwartość Openness
236. Optymizm Optimism
237. Porządek Order
238. Organizacja Organization
239. Oryginalność Originality
240. Dziwaczność Outlandishness
241. Skandaliczność Outrageousness
242. Pasja Passion
243. Pokój Peace
244. Spostrzegawczość Perceptiveness
245. Doskonałość Perfection
246. Ożywienie Perkiness
247. Wytrwałość Perseverance
248. Wytrwałość, uporczywość, zawziętość Persistence
249. Zdolność Persuasiveness
250. Filantropia Philanthropy
251. Pobożność Piety
252. Swawolność Playfulness
253. Przyjemny charakter Pleasantness
254. Przyjemność Pleasure
255. Opanowanie Poise
256. Okresanie, ogłada Polish
257. Popularność Popularity
258. Moc Potency
259. Potęga, władza, możność Power
260. Praktyczność Practicality
261. Pragmatyzm Pragmatism
262. Precyzja Precision
263. Przygotowanie Preparedness
264. Obecność Presence
265. Prywatność Privacy
266. Bycie proaktywnym Proactivity
267. Profesjonalizm Professionalism
268. Dobrobyt Prosperity
269. Rozwaga Prudence
270. Punktualność Punctuality
271. Czystość Purity
272. Realizm Realism
273. Opamiętanie, wyciąganie wniosków Reason
274. Zasadność Reasonableness
275. Rozpoznanie Recognition
276. Rekreacja Recreation
277. Wytworność Refinement
278. Odbicie Reflection
279. Relaks Relaxation
280. Solidność Reliability
281. Religijność Religiousness
282. Odporność Resilience
283. Zdecydowanie Resolution
284. Determinacja Resolve
285. Przedsiębiorczość Resourcefulness
286. Szacunek, poważanie Respect
287. Odpoczynek Rest
288. Powściągliwość Restraint
289. Cześć, pietyzm Reverence
290. Bogactwo Richness
291. Rygor Rigor
292. Sakralność Sacredness
293. Poświęcenie Sacrifice
294. Roztropność Sagacity
295. Świątobliwość Saintliness
296. Sangwinistyczny,optymistyczny,ufny Sanguinity
297. Zadowolenie Satisfaction
298. Bezpieczeństwo Security
299. Samokontrola Self-control
300. Bezinteresowność Selflessness
301. Samodzielność Self-reliance
302. Wrażliwość Sensitivity
303. Zmysłowość Sensuality
304. Spokój, pogoda ducha, pogodność Serenity
305. Służba, grzecznostka Service
306. Seksualność Sexuality
307. Dzielić się, partycypować Sharing
308. Spryt Shrewdness
309. Doniosłość, wymowa Significance
310. Cisza, spokój Silence
311. Głupota Silliness
312. Łatwość, ułatwianie sobie Simplicity
313. Szczerość Sincerity
314. Umiejętność Skillfulness
315. Solidarność Solidarity
316. Samotność Solitude
317. Trafność Soundness
318. Prędkość Speed
319. Duch Spirit
320. Duchowość Spirituality
321. Spontaniczność Spontaneity
322. Ikra Spunk
323. Stabilność Stability
324. Ostrożność Stealth
325. Bezruch Stillness
326. Siła Strength
327. Struktura, formacja Structure
328. Sukces Success
329. Poparcie Support
330. Zwierzchnictwo Supremacy
331. Zaskoczenie, zdziwienie Surprise
332. Współczucie Sympathy
333. Synergia Synergy
334. Praca zespołowa Teamwork
335. Umiar Temperance
336. Wdzięczność Thankfulness
337. Gruntowność Thoroughness
338. Oszczędność Thrift
339. Porządek Tidiness
340. Stosowność, aktualność Timeliness
341. Tradycjonalizm Traditionalism
342. Spokój Tranquility
343. Transcendencja Transcendence
344. Zaufanie Trust
345. Wiarygodność Trustworthiness
346. Prawda Truth
347. Rozumienie Understanding
348. Niezmordowany, niesłabnący (o zainteresowaniach) Unflappability
349. Wyjątkowość Uniqueness
350. Jedność Unity
351. Pożyteczność, przydatność Usefulness
352. Użyteczność Utility
353. Męstwo Valor
354. Różnorodność Variety
355. Zwycięstwo Victory
356. Wigor Vigor
357. Cnota Virtue
358. Wizja Vision
359. Witalność Vitality
360. Żywość Vivacity
361. Ciepło Warmth
362. Czujność Watchfulness
363. Bogactwo Wealth
364. Narowistość Willfulness
365. Gotowość, ochoczość, usłużność Willingness
366. Zwycięski, wygrany Winning
367. Mądrość Wisdom
368. Rozmyślność, celowość Wittiness
369. Wędrowanie po świecie Wander
370. Młodzieńczość Youthfulness
371. Gorliwość Zeal

Advertisements

%d bloggers like this: